Консорциум Кайрылуу катЧыг.№ 1/89       “01” апрель 2013 жыл
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри    Ж.Ж. Сатыбалдиевге
Көчүрмө: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик Агенттигинин директору И.К.Чунуевге

Жооп Скачать