Кен-байлыктарды казып алуу иш-аракеттеринин ачык-айкындыгын жогорулатуу демилгеси (Лондон Конференциясы, 2003-жылдын 17-июну)
Принциптердин жана Макулдашылган Аракеттердин формулировкасы скачать